Automatyka

Optymalnie i niezawodnie

Nadrzędną cechą układów automatyki jest niezawodność. Taki cel przyświeca nam przy projektowaniu a przede wszystkim w starannym montażu. Staramy się zaproponować klientowi rozwiązania optymalne zapewniające bezkompromisową jakość przy maksymalnej redukcji kosztów. Opieramy się przy tym na zasadzie upraszczania systemu do pożadanego poziomu funkcjonalności nie rozbudowując go ponad miarę. Stosujemy osprzęt renomowanych i sprawdzonych wcześniej producentów i zawsze dokładnie informujemy klienta o funkcjonalności i budowie układu przed rozpoczęciem inwestycji. Proces wdrożeniowy wygląda następująco:

 • Zebranie danych do projektowania wynikających z technologii

 • Opracowanie założeń funkcjonalnych

 • Przedstawienie założeń Klientowi i ustalenie docelowej funkcjonalności

 • Dobór elementów i wykonanie projektu

 • Opracowanie założeń oprogramowania sterownika PLC oraz panela operatorskiego

 • Montaż szaf sterowniczych

 • Wykonanie oprogramowania i wstępne testy w warunkach laboratoryjnych

 • Montaż układu na obiekcie

 • Uruchomienie, konsultacje z użytkownikiem i ewentualne poprawki

 • Pomiary

 • Wykonanie dokumentacji DTR, CE

 • Szkolenie obsługi


Staramy się w porozumieniu z klientem zapewnić zdalny dostęp do sterownika PLC aby monitorować pracę układu i na bieżąco usuwać ewentualne problemy.

Specjalności

 • Układy sterowania maszyn przemysłowych

 • Modernizacje urządzeń przemysłowych

 • Systemy wagowe i dozujące

 • Układy sterowania linii technologicznych


Branże

 • Agrotechnika

 • Oczyszczalnie ścieków

 • Przemysł spożywczy


Wybrane realizacje

 • System sterowania rozprowadzaniem materiału

  • Sterowanie przenośnikami taśmowymi
  • Pozycjonowanie zrzutu materiału w wybranym miejscu
  • Obsługa za pomocą panela operatoskiego
  • Komunikacja ProfiBus z systemem nadrzędnym
  • Monitorowanie całej linii do pracy bezobsługowej
 • Układ sterowania linią obróbki ziół

  • Obsługa 15 napędów
  • Monitorowanie awarii
  • Intuicyjna obsługa
 • System karmienia koni

  • Obsługa 10 dozowników
  • Panel operatorski
  • Wydawanie paszy za pomocą dozowników ślimakowych własnej konstrukcji
  • Ustawienia każdego dozownika zabezpieczone własnym hasłem
  • Możliwość programowania 10 karmień dziennie niezależnie dla każdego dozownika
  • Dla każdego karmienia można ustawić inną porcję paszy
  • Zliczanie wydanej paszy oraz porcji dziennej